Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVI/453/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

 w sprawie:

utworzenia spółki „Szamotulski Ośrodek Sportu” sp. zo.o. z siedzibą w Szamotułach.


2013-07-25 13:32:29
Uchwała nr XXXVI/452/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w sprawie:

przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2013 – 2016".


2013-07-25 13:30:26
Uchwała nr XXXVI/451/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Lipowej i Gąsawskiej w Szamotułach.


2013-07-25 13:26:28
Uchwała nr XXXVI/450/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w sprawie:

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Słonecznej w Szamotułach.


2013-07-25 13:25:27
Uchwała nr XXXVI/449/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będących własnością gminy Szamotuły.


2013-07-25 13:24:12
Uchwała nr XXXVI/448/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w  sprawie:
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXX/353/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

2013-07-25 13:23:02
Uchwała nr XXXVI/447/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.


2013-07-25 13:22:06
Uchwała nr XXXVI/446/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

w sprawie:

wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.


2013-07-25 13:21:00
Uchwała nr XXXVI/445/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 15 lipca 2013 r.

 w sprawie: 

ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Szamotuły.

2013-07-25 13:18:43