Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XL/516/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
2013-12-18 11:14:42
Uchwała nr XL/515/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w miejscowościach Jastrowo i Ostrolesie,

2013-12-18 11:13:11
Uchwała nr XL/514/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Śmiłowie.
2013-12-18 11:12:20
Uchwała nr XL/513/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwły nr XIX/200/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szamotuły na lata 2012 – 2016.
2013-12-18 11:11:21
Uchwała nr XL/512/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2013 r.


2013-12-18 11:10:29
Uchwała nr XL/511/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXIII/403/13 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2013 – 2016,
2013-12-18 11:09:35
Uchwała nr XL/510/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy,
2013-12-18 11:08:42
Uchwała nr XL/509/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy,
2013-12-18 11:07:55
Uchwała nr XL/508/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy,
2013-12-18 11:07:01
Uchwała nr XL/507/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 listopada 2013 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy,
2013-12-18 11:01:45