Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLI/523/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014 – 2017.
2014-01-16 10:14:39
Uchwała nr XLI/522/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

 w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014.
2014-01-16 10:12:48
Uchwała nr XLI/521/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2014-01-16 10:11:47
Uchwała nr XLI/520/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXI/383/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2013. 


2014-01-16 10:10:03
Uchwała nr XLI/519/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LI/605/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy.
2014-01-16 10:09:15
Uchwała nr XLI/518/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
2014-01-16 10:08:03
Uchwała nr XLI/517/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 grudnia 2013 r.

 w sprawie: Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

2014-01-16 10:05:34