Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLII/535/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnych, członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz w sprawie określenia wysokości stawki za jeden km przebiegu należnej radnym z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej, samochodem nie będącym własnością gminy.
2014-01-23 13:10:07
Uchwała nr XLII/534/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
2014-01-23 13:09:17
Uchwała nr XLII/533/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014-01-23 13:08:14
Uchwała nr XLII/532/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
2014-01-23 13:07:14
Uchwała nr XLII/531/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach” sp. zo.o. na lata 2014 – 2016.,
2014-01-23 13:06:21
Uchwała nr XLII/530/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku”,
2014-01-23 13:04:08
Uchwała nr XLII/529/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
2014-01-23 13:01:21
Uchwała nr XLII/528/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014 – 2020”.
2014-01-23 12:59:59
Uchwała nr XLII/527/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014.
2014-01-23 12:58:45
Uchwała nr XLII/526/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 stycznia 2014 r.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Szamotuły i Gminą Rokietnica a Miastem Poznań w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2014-01-23 12:54:05