Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIX/598/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Szamotulskiej i Granicznej w Szczuczynie.
2014-07-11 10:12:39
Uchwała nr XLIX/597/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Szamotuły.
2014-07-11 10:11:52
Uchwała nr XLIX/596/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły w miejscowości Mutowo.
2014-07-11 10:10:57
Uchwała nr XLIX/595/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły dla terenu górniczego – złoża kruszywa naturalnego „Witoldzin”,
2014-07-11 10:09:38
Uchwała nr XLIX/594/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Szczuczyn , gmina Szamotuły,
2014-07-11 10:08:51
Uchwała nr XLIX/593/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły dla działki nr 132/4 położonej na gruntach wsi Piotrkówko.
2014-07-11 10:07:59
Uchwała nr XLIX/592/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Kąsinowo i Myszkowo, gmina Szamotuły oraz uchwały w sprawie zmiany uchwały.
2014-07-11 10:07:07
Uchwała nr XLIX/591/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły dla terenu w obrębie miejscowości Kąsinowo i Myszkowo, gmina Szamotuły.
2014-07-11 09:54:42
Uchwała nr XLIX/590/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komunikacyjnych w rejonie ul. F. Nowowiejskiego w Szamotułach.
2014-07-11 09:53:49
Uchwała nr XLIX/589/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 7 lipca 2014 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014.

2014-07-11 09:52:01