Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIV/554/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 10 marca 2014 r.

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2014-03-12 13:05:45
Uchwała nr XLIV/553/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 10 marca 2014 r.

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Szamotulskim i Gminą Pniewy umowy partnerskiej na rzecz współdziałania przy realizacji projektu systemowego „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych, w Powiecie Szamotulskim, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
2014-03-12 13:03:39