Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVIII/588/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pamiątkowo na działce nr 827/1.
2014-06-18 12:58:48
Uchwała nr XLVIII/587/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Robotniczej w Szamotułach,
2014-06-18 12:57:50
Uchwała nr XLVIII/586/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Szamotułach.
2014-06-18 12:56:16
Uchwała nr XLVIII/585/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.
2014-06-18 12:55:24
Uchwała nr XLVIII/584/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
2014-06-18 12:54:28
Uchwała nr XLVIII/583/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/523/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Samotuły na lata 2014 – 2017.
2014-06-18 12:53:24
Uchwała nr XLVIII/582/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014.
2014-06-18 12:52:12
Uchwała nr XLVIII/581/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Centrum Sportu Szamotuły” - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
2014-06-18 12:48:45
Uchwała nr XLVIII/580/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu za 2013 r.
2014-06-18 12:47:30
Uchwała nr XLVIII/579/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 12 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2013 r.

2014-06-18 12:45:40