Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LI/606/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/523/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Samotuły na lata 2014 – 2017.

2014-09-30 13:11:14
Uchwała nr LI/639/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego dla  mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014 – 2017 „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego  (HPV Typu 6,11,16,18”.

2014-09-30 10:10:00
Uchwała nr LI/638/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach.

2014-09-30 10:09:10
Uchwała nr LI/637/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie ustalenia tekstu regulaminu targowiska miejskiego w Szamotułach.

2014-09-30 10:08:19
Uchwała nr LI/636/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały nr  XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły  w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły.

2014-09-30 10:07:19
Uchwała nr LI/635/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/363/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia               3 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałychi niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły.

2014-09-30 10:06:21
Uchwała nr LI/634/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie  od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2014-09-30 10:05:05
Uchwała nr LI/633/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pamiątkowie -  Spokojna.

2014-09-30 10:00:15
Uchwała nr LI/632/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Pamiątkowie – Nowa.

2014-09-30 09:59:14
Uchwała nr LI/631/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 września 2014 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Piaskowie.      

2014-09-30 09:57:40