Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LII/649/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/601/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wydawania przez Gminę Szamotuły pisma samorządowego  „Głos Szamotulski”.

2014-11-12 14:12:14
Uchwała nr LII/648/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości lokalowej.

2014-11-12 14:10:25
Uchwała nr LII/647/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie zmiany Statutu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach.

2014-11-12 14:09:32
Uchwała nr LII/646/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących nadania nowych statutów sołectwom Gminy Szamotuły.

2014-11-12 14:08:40
Uchwała nr LII/645/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/523/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014 – 2017.          

2014-11-12 14:06:47
Uchwała nr LII/644/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014.

2014-11-12 14:05:27
Uchwała nr LII/643/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2014-11-12 14:04:34
Uchwała nr LII/642/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XL/517/2013 z dnia 30 grudnia             2013 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

2014-11-12 14:03:34
Uchwała nr LII/641/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Otorowo, gmina Szamotuły.

2014-11-12 14:01:32
Uchwała nr LII/640/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 20 października 2014 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi w Szamotułach. 

2014-11-12 14:00:20