Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LIII/659/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 r. w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015.

2014-11-28 14:05:14
Uchwała nr LIII/658/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamotuły.

2014-11-28 14:04:10
Uchwała nr LIII/657/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2014-11-28 14:03:18
Uchwała nr LIII/656/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność  Gminy Szamotuły.

2014-11-28 14:02:28
Uchwała nr LIII/655/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

2014-11-28 14:01:29
Uchwała nr LIII/654/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/523/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014 – 2017.

2014-11-28 11:34:08
Uchwała nr LIII/653/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok   2014.

2014-11-28 11:33:09
Uchwała nr LIII/652/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2014-11-28 11:31:43
Uchwała nr LIII/651/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2014-11-28 11:30:28
Uchwała nr LIII/650/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 5 listopada 2014 r.

w sprawie uznania za niezasadną skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Szamotułach.

2014-11-28 11:28:56