Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/13 /2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

2015-01-16 09:58:32
Uchwała nr III/12 /2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.

2015-01-16 09:57:38
Uchwała nr III/11 /2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/187/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szamotuły na lata 2011 – 2016

2015-01-16 09:56:36
Uchwała nr III/10 /2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły , które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego .

2015-01-16 09:53:06
Uchwała nr III/8/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLI/522/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014.,

2015-01-16 09:51:39
Uchwała nr III/9 /2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/523/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2014 – 2017

2015-01-16 09:51:21
Uchwała nr III/7/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LI/605/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na okres przekraczający rok budżetowy.

2015-01-16 09:47:34
Uchwała nr III/6/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.

2015-01-16 09:45:36
Uchwała nr III/5/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

2015-01-16 09:44:39