Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/40/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/16/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2015 – 2018.

2015-03-11 12:48:00
Uchwała nr V/39/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii 110 kV Szamotuły – Wronki na terenie miasta Szamotuły i wsi Szczuczyn.

2015-03-11 12:46:40
Uchwała nr V/38/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamotuły.

2015-03-11 12:45:07
Uchwała nr V/37/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach .

2015-03-11 12:43:36
Uchwała nr V/36/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach .

2015-03-11 12:42:31
Uchwała nr V/35/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach.

2015-03-11 12:41:28
Uchwała nr V/34/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach.

2015-03-11 12:34:47
Uchwała nr V/33/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach.

2015-03-11 12:33:43
Uchwała nr V/32/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach.

2015-03-11 12:32:33
Uchwała nr V/31/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach.

2015-03-11 12:31:14