Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/52/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie wystąpienia Gminy Szamotuły ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Droga”.

2015-04-10 14:30:26
Uchwała nr VI/51/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2015.

2015-04-10 14:29:36
Uchwała nr VI/50/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

2015-04-10 14:28:25
Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2015-04-10 14:27:26
Uchwała nr VI/48/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XL/509/2013 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy.

2015-04-10 14:26:10
Uchwała nr VI/46/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2015-04-10 14:22:06
Uchwała nr VI/47/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

2015-04-10 14:21:24
Uchwała nr VI/45/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Szamotułach.

2015-04-10 14:18:12
Uchwała nr VI/44/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrznnego gminy Szamotuły.

2015-04-10 14:06:45
Uchwała nr VI/43/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (w Śmiłowie).

2015-04-10 14:05:37