Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VII/59/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części wsi Śmiłowo i Jastrowo-Ostrolesie, gmina Szamotuły.

2015-05-08 12:56:47
Uchwała nr VII/58/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części wsi Mutowo, gmina Szamotuły.

2015-05-08 12:52:55
Uchwała nr VII/57/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części wsi Gałowo, gmina Szamotuły.

2015-05-08 12:51:50
Uchwała nr VII/56/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2015-05-08 12:50:49
Uchwała nr VII/55/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2015

2015-05-08 12:49:44
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania się Rady Miasta i Gminy Szamotuły za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana K.J. o naruszenie dóbr osobistych.

2015-05-08 12:47:35
Uchwała nr VII/53/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uznania skargi Pana T.K. za bezzasadną.

2015-05-08 12:46:10