Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VIII/69/2015 w sprawie uchwalenia mpzp dla terenów w rejonie ulic: Zamkowej i Szczuczyńskiej w Szamotułach.

2015-06-10 10:43:06
Uchwała nr VIII/68/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szamotułach.

2015-06-10 10:41:39
Uchwała nr VIII/67/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej .

2015-06-10 10:40:46
Uchwała nr VIII/66/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2015-06-10 10:39:27
Uchwała nr VIII/65/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2015-06-10 10:37:37
Uchwała nr VIII/64/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej .

2015-06-10 10:36:41
Uchwała nr VIII/63/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/16/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2015 – 2018.

2015-06-10 10:34:32
Uchwała nr VIII/62/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2015.

2015-06-10 10:33:41
Uchwała nr VIII/61/2015 w sprawie nadania imienia oraz zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Baborowie.

2015-06-10 10:32:50
Uchwała nr VIII/60/2015 w sprawie uznania skargi p. Krzysztofa Juraszyka za zasadną.

2015-06-10 10:32:05