Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała IX/82/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 13) utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji w referendum ogólnokrajowym.

2015-07-08 15:20:47
Uchwała IV/81/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 12) wyrażenia opinii o celowości udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2015-07-08 15:20:00
Uchwała IX/80/2015 z 22 czerwca 2015 r, w sprawie 11) zmiany uchwały nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul Szczuczyńskiej w Szamotułach.

2015-07-08 15:19:14
Uchwała IX/79/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 10) wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXI/389/2012 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

2015-07-08 15:18:05
Uchwała IX/78/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 9) woli kontynuacji współdziałania w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy oraz współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju,.

2015-07-08 15:17:10
U chwała IX/77/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 8) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

2015-07-08 15:16:22
Uchwała IX/76/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 7) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2016.

2015-07-08 15:15:33
Uchwała IX/75/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 6) określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

2015-07-08 15:14:50
Uchwała IX/74/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 5) prowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2015.

2015-07-08 15:14:03
Uchwała IX/73/2015 z 22 czerwca 2015 r. w sprawie 4) wprowadzenia zmian do Uchwały nr III/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

2015-07-08 15:13:19