Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr X/89/2015 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2015-08-12 13:53:00
Uchwała nr X/88/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły

2015-08-12 13:52:15
Uchwała nr X/87/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/16/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2015 – 2018

2015-08-12 13:51:29
Uchwała nr X/86/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2015

2015-08-12 13:50:37
Uchwała nr X/85/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/26/15 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2015-08-12 13:49:38
Uchwała nr X/84/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr III/13/14 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

2015-08-12 13:48:36
Uchwała nr X/83/2015 : zmieniająca uchwałę nr XXX/363/12 z dnia 3 grudnia 2012 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły

2015-08-12 13:47:06