Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XII/115/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Szamotułach.

2015-11-06 09:32:23
Uchwała nr XII/114/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2015-11-06 09:31:42
Uchwała nr XII/113/2015 z 26 października 2015 r. w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Szamotuły dotyczącego planowanego przebiegu linii 400kV Piła Krzewina – Poznań Plewiska.

2015-11-06 09:31:04
Uchwała nr XII/112/2015 z 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Szamotuły

2015-11-06 09:29:57
Uchwała nr XII/111/2015 z 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szamotułach.

2015-11-06 09:29:07
Uchwała nr XII/110/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Otorowo, gmina Szamotuły.

2015-11-06 09:27:33
Uchwała nr XII/109/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pamiątkowo na działce 827/1.

2015-11-06 09:26:24
Uchwała nr XII/108/2015 z 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na lata 2016 – 2020”.

2015-11-06 09:24:22
Uchwała nr XII/107/2015 z 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

2015-11-06 09:23:31
Uchwała nr XII/106/2015 z 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie integracji i reintegracji zawodowej na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia wysokości jednostkowej dotacji w tym zakresie,.

2015-11-06 09:22:32