Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/131/2015 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2016.

2016-01-05 14:10:49
Uchwała nr XIV/132/2015 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2019.

2016-01-05 11:51:08
Uchwała nr XIV/139/2015 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLVIII/561/2014 z dnia 19 maja 2014 r. Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Szamotuły programu „Szamotuły - Dobre miejsce dla rodziny”.

2016-01-05 10:08:17
Uchwała nr XIV/138/2015 w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.

2016-01-05 10:04:07
Uchwała nr XIV/137/2015 w sprawie Miejsko – Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2020.

2016-01-05 10:03:07
Uchwała nr XIV/136/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Przecławiu.

2016-01-05 10:02:08
Uchwała nr XIV/135/2015 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-01-05 10:01:07
Uchwała nr XIV/134/2015 w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2016-01-05 09:59:20
Uchwała nr XIV/133/2015 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szamotuły za lata 2013 – 2014.

2016-01-05 09:57:23
Uchwała nr XIV/130/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2016-01-05 09:52:30