Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVI/153/2016 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2016-01-28 13:49:11
Uchwała nr XVI/152/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na obszarze Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-01-28 13:48:32
Uchwała nr XVI/151/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2016-01-28 13:46:43
Uchwała nr XVI/150/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

2016-01-28 13:46:09
Uchwała nr XVI/149/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-01-28 13:45:35
Uchwała nr XVI/148/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły położonej w Szamotułach.

2016-01-28 13:44:58
Uchwała nr XVI/147/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły położonej w Szamotułach.

2016-01-28 13:44:10
Uchwała nr XVI/146/2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych i usługowych we wsi Kąsinowo, gmina Szamotuły.

2016-01-28 13:43:29
Uchwała nr XVI/145/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 października 2012 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Poznańską, F. Nowowiejskiego, Zamkową i rzeką Samą w Szamotułach.

2016-01-28 13:42:23
Uchwała nr XVI/144/2016 w sprawie zmiany uchwały nr V/19/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

2016-01-28 13:41:30