Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/189/2016 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Szamotuły do Rady Programowej pisma samorządowego „Głos Szamotulski”.

2016-03-31 14:11:57
Uchwała nr XVIII/188/2016 w sprawie zmiany uchwały nr LI/601/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wydawania przez Gminę Szamotuły pisma samorządowego „Głos Szamotulski”.

2016-03-31 13:56:59
Uchwała nr XVIII/187/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipnicy – Szamotulska.

2016-03-31 13:55:53
Uchwała nr XVIII/186/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipnicy – Ksieżycowa.

2016-03-31 13:54:39
Uchwała nr XVIII/185/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały rn XIV/132/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2019.

2016-03-31 13:53:53
Uchwała nr XVIII/184/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/131/15 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2016.

2016-03-31 13:25:17
Uchwała nr XVIII/183/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2016-03-31 13:24:11
Uchwała nr XVIII/182/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XII/114/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2016-03-31 13:23:29
Uchwała nr XVIII/181/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły.

2016-03-31 13:22:44
Uchwała nr XVIII/180/2016 w sprawie uznania za niezasadną skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przyborowie.

2016-03-31 13:20:10