Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XX/215/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

2016-06-13 10:15:44
Uchwała nr XX/214/2016 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego realizacji inwestycji ferm hodowli trzody chlewnej w technologii bezściółkowej tzn. na rusztach w Gminie Szamotuły.

2016-06-13 10:15:02
Uchwała nr XX/213/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Szamotułach .

2016-06-13 10:14:21
Uchwała nr XX/212/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2016-06-13 10:13:10
Uchwała nr XX/211/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2016-06-13 10:12:22
Uchwała nr XX/210/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/169/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Granicznej, Powstańców Wielkopolskich, Szczuczyńskiej i Długiej w Szamotułach oraz zmiany uchwały nr XXXIII/408/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę nr XVI/169/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Granicznej, Powstańców Wielkopolskich, Szczuczyńskiej i Długiej w Szamotułach.

2016-06-13 10:11:41
Uchwała nr XX/209/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Pniewskiej, Dębińskiej, Krzeszkowickiej, Wincentego Witosa oraz ulicy Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie, gmina Szamotuły.

2016-06-13 10:10:54
Uchwała nr XX/208/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sportowej w Szamotułach oraz terenu we wsi Kępa.

2016-06-13 10:10:18
Uchwała nr XX/207/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały rn XIV/132/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2019.

2016-06-13 10:08:50
Uchwała nr XX/206/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/131/15 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2016.

2016-06-13 10:08:11