Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXII/245/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jastrowo – Ostrolesie , gmina Szamotuły.

2016-08-12 14:42:20
Uchwała nr XXII/244/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły.

2016-08-12 14:41:00
Uchwała nr XXII/241/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/132/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2019

2016-08-12 14:40:09
Uchwała nr XXII/243/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w mieście Szamotuły.

2016-08-12 14:39:28
Uchwała nr XXII/242/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr LII/626/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Przecław, gmina Szamotuły oraz uchwał nr XIV/123/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Przecław i Przecławek, gmina Szamotuły.

2016-08-12 14:36:54
Uchwała nr XXII/240/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/131/15 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2016

2016-08-12 14:35:31
Uchwała nr XXII/239/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szamotuły, zmienionej uchwałą nr XIX/201/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szamotuły

2016-08-12 14:34:31