Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXIII/262/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-09-21 09:52:46
Uchwała nr XXIII/261/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obiciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.

2016-09-21 09:52:04
Uchwała nr XXIII/260/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Szamotuły prawa własności nieruchomości położonej w Szamotułach , będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej.

2016-09-21 09:51:23
Uchwała nr XXIII/259/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie stanowiącej własność Gminy Szamotuły nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brodziszewo.

2016-09-21 09:50:43
Uchwała nr XXIII/257/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica .

2016-09-21 09:50:01
Uchwała nr XXIII/258/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica .

2016-09-21 09:49:41
Uchwała nr XXIII/256/2016 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto i Gminę Szamotuły niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Żalewo.

2016-09-21 09:47:54
Uchwała nr XXIII/255/2016 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2016-09-21 09:46:36
Uchwała nr XXIII/254/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę stanowiącej własność Gminy Szamotuły nieruchomości położonej w Lipnicy.

2016-09-21 09:45:19
Uchwała nr XXIII/253/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr L/583/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Pamiątkowo, gmina Szamotuły.

2016-09-21 09:44:28