Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVI/300/2016 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2016-12-01 10:47:58
Uchwała nr XXVI/299/2016 w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.

2016-12-01 10:46:59
Uchwała nr XXVI/298/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy.,

2016-12-01 10:46:10
Uchwała nr XXVI/297/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy.

2016-12-01 10:45:17
Uchwała nr XXVI/296/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań z działalności pożytku publicznego i wolontariatu na okres przekraczający rok budżetowy.

2016-12-01 10:44:39
Uchwała nr XXVI/295/2016 w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

2016-12-01 10:43:46
Uchwała nr XXVI/294/2016 w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”.

2016-12-01 10:42:42
Uchwała nr XXVI/293/2016 w sprawie zmiany uchwały nr XII/108/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na lata 2016 – 2020”.

2016-12-01 10:42:09
Uchwałą nr XXVI/292/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Otorowo, gmina Szamotuły.

2016-12-01 10:41:15
Uchwała nr XXVI/291/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIV/132/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2016 – 2019.

2016-12-01 10:40:37