Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXVIII/322/2016 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2017-01-13 08:37:25
Uchwała nr XXVIII/312/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-01-11 11:03:08
Uchwała nr XXVIII/313/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej , niezabudowanej położonej w Szamotułach.

2017-01-11 11:02:45
Uchwała nr XXVIII/314/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.

2017-01-11 11:02:28
Uchwała nr XXVIII/319/2016 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIV/131/15 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2016.

2017-01-11 11:02:11
Uchwała nr XXVIII/318/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Granicznej, Powstańców Wielkopolskich , Szczuczyńskiej i Długiej w Szamotułach.

2017-01-11 11:01:55
Uchwała nr XXVIII/317/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mutowo, gmina Szamotuły.

2017-01-11 11:01:39
Uchwała nr XXVIII/321/2016 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-01-11 11:00:53
Uchwała nr XXVIII/320/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2017-01-10 15:20:04
Uchwała nr XXVIII/316/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr L/582/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie miejscowości Pamiątkowo, gmina Szamotuły.

2017-01-10 15:05:04