Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXX /329/2017 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2017-03-02 07:35:35
Uchwała nr XXX /337/2017 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły.

2017-03-01 12:11:40
Uchwała nr XXX /336/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XX/208/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 30.05.16 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sportowej w Szamotułach oraz terenu we wsi Kępa.

2017-02-28 14:47:25
Uchwała nr XXX /335/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Gąsawskiej i Lipowej w Kępie, gmina Szamotuły.

2017-02-28 14:46:45
Uchwała nr XXX /334/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lipnicy.

2017-02-28 14:45:46
Uchwała nr XXX /333/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Lipnicy.

2017-02-28 14:45:11
Uchwała nr XXX /332/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-02-28 14:44:23
Uchwała nr XXX /331/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-02-28 14:43:43
Uchwała nr XXX /330/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-02-28 14:42:57
Uchwała nr XXX /328/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego.

2017-02-28 14:41:49