Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXI /340/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-04-06 10:38:02
Uchwała nr XXXI /347/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położnej w Szamotułach.

2017-04-05 11:52:09
Uchwała nr XXXI /346/2017 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/57/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gałowo, gmina Szamotuły.

2017-04-05 11:51:26
Uchwała nr XXXI /345/2017 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018.

2017-04-05 11:50:58
Uchwała nr XXXI /344/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium na rok szkolny 2017/2018.

2017-04-05 11:50:25
Uchwała nr XXXI /343/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych do nowego ustroju szkolnego.

2017-04-05 11:49:46
Uchwała nr XXXI /342/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach – sp. zo.o. na lata 2017 – 2019.

2017-04-05 11:49:08
Uchwała nr XXXI /341/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

2017-04-05 11:48:35
Uchwała nr XXXI /339/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIII/116/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o realizację zadań na okres przekraczający rok budżetowy.

2017-04-05 11:46:51
Uchwała nr XXXI /338/2017 w sprawie wyrażenia opinii o celowości udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2017-04-05 11:45:23