Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXII 352/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/322/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2017-05-25 10:02:23
Uchwała nr XXXII 353/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/570/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko–ORLIK 2012„ przy ul. Szczuczyńskiej w Szamotułach.

2017-04-25 09:11:24
Uchwała nr XXXII 351/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-04-25 09:10:27
Uchwała nr XXXII 350/2017 w sprawie wyrażenia opinii o celowości utrzymania ogólnodostępnego , publicznego i nieodpłatnego charakteru parkingu na działkach 2662/2 i 2665 w Szamotułach.

2017-04-25 09:09:48
Uchwała nr XXXII 349/2017 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Szamotuły

2017-04-25 09:08:54
Uchwała nr XXXII 348/2017 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.”.

2017-04-25 09:08:04