Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/362/2017 w sprawie wyrażenia opinii wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

2017-06-05 12:25:20
Uchwała nr XXXIII/361/2017 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto i Gminę Szamotuły niezabudowanej nieruchomości położonej w Jastrowie – Ostrolesie.

2017-06-05 12:24:44
Uchwała nr XXXIII/360/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.

2017-06-05 12:24:16
Uchwała nr XXXIII/359/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/322/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2017-06-05 12:23:45
Uchwała nr XXXIII/358/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-06-05 12:23:07
Uchwała nr XXXIII/357/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXVI/295/16 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

2017-06-05 12:21:57
Uchwała nr XXXIII/356/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2017-06-05 12:21:24
Uchwała nr XXXIII/355/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/195/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Szamotuły,

2017-06-05 12:20:55
Uchwała nr XXXIII/354/2017 w sprawie uznania się Rady Miasta i Gminy Szamotuły za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana K. J.

2017-06-05 12:20:12