Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIV/372/2017 w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/290/2006 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych położonych na terenie wiejskim , stanowiących własność Gminy Szamotuły.

2017-06-19 14:17:47
Uchwała nr XXXIV/369/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

2017-06-19 14:17:16
Uchwała nr XXXIV/370/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

2017-06-19 14:16:51
Uchwała nr XXXIV/371/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w drodze umowy darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Szamotułach.

2017-06-19 14:15:45
Uchwała nr XXXIV/368/2017 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z boiska o sztucznej nawierzchni przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego.

2017-06-19 14:14:07
Uchwała nr XXXIV/367/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

2017-06-19 14:13:25
Uchwała nr XXXIV/366/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/322/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2017-06-19 14:12:51
Uchwała nr XXXIV/365/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-06-19 14:12:16
Uchwała nr XXXIV/364/2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu za 2016 r.

2017-06-19 14:11:20
Uchwała nr XXXIV/363/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2016 r.

2017-06-19 14:10:49