Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVI/380/2017 w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności.

2017-09-11 09:33:43
Uchwała nr XXXVI/379/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/322/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2017-08-14 14:10:06
Uchwała nr XXXVI/378/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-08-14 11:49:34
Uchwała nr XXXVI/384/2017 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.

2017-08-11 13:37:22
Uchwała nr XXXVI/382/2017 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2017-08-11 13:37:04
Uchwała nr XXXVI/383/2017 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2017-08-11 13:36:48
Uchwała nr XXXVI/381/2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów gier i zabaw, siłowni zewnętrznych i parków street workout zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2017-08-11 13:35:02
Uchwała nr XXXVI/377/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2017-08-11 13:32:04
Uchwała nr XXXVI/376/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

2017-08-11 13:31:37
Uchwała nr XXXVI/375/2017 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.

2017-08-11 13:31:02