Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXVII/394/2017 w sprawie uznania za niezasadną skargi na Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

2017-09-27 10:22:51
Uchwała nr XXXVII/393/2017 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2023.

2017-09-27 10:21:21
Uchwała nr XXXVII/390/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Lipnica.

2017-09-27 10:21:04
Uchwała nr XXXVII/389/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.

2017-09-27 10:21:04
Uchwała nr XXXVII/391/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szczuczyn.

2017-09-27 10:21:04
Uchwała nr XXXVII/392/2017 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Szamotuły w zakresie usług edukacyjnych.

2017-09-27 10:20:37
Uchwała nr XXXVII/386/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2017-09-27 10:18:04
Uchwała nr XXXVII/388/2017 w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szamotuły.

2017-09-27 10:17:44
Uchwała nr XXXVII/387/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/322/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2017-09-27 10:17:10
Uchwała nr XXXVII/385/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na zasiłki celowe dla mieszkańców poszkodowanych przez wichurę i nawałnice,

2017-09-27 10:15:51