Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XL/413/2017 w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły,

2017-11-29 10:39:07
Uchwała nr XL/414/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Sportowej oraz terenu we wsi Kępa.

2017-11-29 10:38:33
Uchwała nr XL/412/2017 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Szamotuły.

2017-11-29 10:36:04
Uchwała nr XL/405/2017 w sprawie uznania skargi Pani S. B. za bezzasadną.

2017-11-28 12:15:11
Uchwała nr XL/404/2017 w sprawie uznania skargi Pani K. G. za bezzasadną.

2017-11-28 12:14:45
Uchwała nr XL/432/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-11-28 11:44:23
Uchwała nr XL/431/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-11-28 11:43:53
Uchwała nr XL/430/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-11-28 11:43:20
Uchwała nr XL/429/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-11-28 11:42:50
Uchwała nr XL/428/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2017-11-28 11:42:22