Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLI/447/2017 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-01-09 13:37:52
Uchwała nr XLI/446/2017 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-01-05 08:57:23
Uchwała nr XLI/445/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2018-01-03 10:18:10
Uchwała nr XLI/444/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVIII/322/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2020.

2018-01-03 10:17:48
Uchwała nr XLI/443/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVIII/321/2016 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2017.

2018-01-03 10:17:15
Uchwała nr XLI/442/2017 w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 .

2018-01-03 10:16:24
Uchwała nr XLI/434/2017 w sprawie nadania nazwy rondu.

2018-01-03 10:15:49
Uchwała nr XLI/441/2017 w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

2018-01-03 10:14:59
Uchwała nr XLI/440/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku.

2018-01-03 10:14:22
Uchwała nr XLI/439/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa na podstawie umowy darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Szamotułach.

2018-01-03 10:13:50