Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIII/460/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/135/2015 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-02-15 09:11:21
Uchwała nr XLIII/459/2018 w sprawie rozpatrzenia Informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2018-02-15 08:42:32
Uchwała nr XLIII/458/2018 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2015 – 2016.

2018-02-15 08:25:47
Uchwała nr XLIII/457/2018 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

2018-02-15 08:24:07
Uchwała nr XLIII/453/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.

2018-02-15 08:23:03
Uchwała nr XLIII/456/2018 w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły.

2018-02-15 08:22:30
Uchwała nr XLIII/455/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-02-15 08:20:39
Uchwała nr XLIII/454/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-02-15 08:19:32
Uchwała nr XLIII/452/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.

2018-02-15 08:17:06
Uchwała nr XLIII/451/2018 w sprawie wyrażenia opinii o celowości udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

2018-02-15 08:16:35