Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLV/469/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/226/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2000 r. w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnych, członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej i członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie określenia wysokości stawki za jeden km przebiegu należnej radnym z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej , samochodem nie będącym własnością gminy.

2018-03-08 14:56:13
Uchwała nr XLV/468/2018 w sprawie uznania skargi Pana Ł. Z. za bezzasadną.

2018-03-08 14:55:37
Uchwała nr XLV/467/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-03-08 14:54:55
Uchwała nr XLV/466/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/393/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuł y z dnia 18 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2017 – 2023

2018-03-08 14:54:17
Uchwała nr XLV/465/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018

2018-03-08 14:53:13
Uchwała nr XLV/464/2018 w sprawie uznania skargi Pana W. O. za bezzasadną.

2018-03-08 14:52:23
Uchwała nr XLV/463/2018 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-03-08 14:51:33
Uchwała nr XLV/462/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach – sp. zo.o. na lata 2018 – 2021.

2018-03-08 14:49:37