Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVI/472/2018 w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-03-29 09:51:08
Uchwała nr XLVI/482/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamotuły.

2018-03-28 14:12:41
Uchwała nr XLVI/481/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Szamotuły.

2018-03-28 14:12:03
Uchwała nr XLVI/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Pamiątkowie.

2018-03-28 14:11:03
Uchwała nr XLVI/479/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Szamotulskiej i Świerkowej oraz rzeki Samy w Szczuczynie.

2018-03-28 14:09:46
Uchwała nr XLVI/478/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Piaskowo oraz części miasta Szamotuły w rejonie ul. Zygmunta Starego oraz rzeki Samy, gmina Szamotuły.

2018-03-28 14:09:08
Uchwała nr XLVI/477/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy F. Nowowiejskiego.

2018-03-28 14:08:34
Uchwała nr XLVI/476/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotuły.

2018-03-28 14:07:58
Uchwała nr XLVI/475/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-03-28 14:07:15
Uchwała nr XLVI/474/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-03-28 14:06:40