Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLVII/489/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-05-07 11:42:33
Uchwała nr XLVII/488/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-05-07 11:42:03
Uchwała nr XLVII/496/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/481/13 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr L/581/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2018-04-30 12:24:55
Uchwała nr XLVII/495/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr L/581/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

2018-04-30 12:23:46
Uchwała nr XLVII/494/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły nr XL/421/2017 z dnia 15.11.17 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach im. Marii Konopnickiej w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Szamotułach im. Marii Konopnickiej.

2018-04-30 12:22:56
Uchwała nr XLVII/493/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Szamotułach.

2018-04-30 12:22:17
Uchwała nr XLVII/492/2018 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły polegających na przeznaczeniu w całości budynków szkół prowadzonych przez gminę Szamotuły wyłącznie na cele edukacyjne.

2018-04-30 12:21:27
Uchwała nr XLVII/491/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla publicznych i niepublicznych szkół , przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

2018-04-30 12:20:04
Uchwała nr XLVII/490/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz pełniących funkcję opiekuna dziennego na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-04-30 12:18:50
Uchwała nr XLVII/487/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2018-04-30 12:17:08