Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XLIX/510/2018 w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-06-06 10:33:30
Uchwała nr XLIX/509/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części wsi Przecław, gmina Szamotuły.

2018-06-06 10:33:04
Uchwała nr XLIX/508/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.

2018-06-06 10:32:37
Uchwała nr XLIX/507/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości będącej własnością Gminy Szamotuły.

2018-06-06 10:32:09
Uchwała nr XLIX/506/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Szamotułach.

2018-06-06 10:31:39
Uchwała nr XLIX/505/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-06-06 10:31:11
Uchwała nr XLIX/504/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-06-06 10:30:45
Uchwała nr XLIX/503/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-06-06 10:30:13
Uchwała nr XLIX/502/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-06-06 10:29:40
Uchwała nr XLIX/501/2018 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze.

2018-06-06 10:28:20