Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr L/520/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-06-27 14:26:19
Uchwała nr L/519/2018 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-06-27 14:25:48
Uchwała nr L/518/2018 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-06-27 14:25:11
Uchwała nr L/517/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szamotulskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

2018-06-27 14:24:22
Uchwała nr L/516/2018 w sprawie skargi Pani M. W. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach.

2018-06-27 14:23:39
Uchwała nr L/515/2018 w sprawie uznania za niezasadną skargi na Komisję Rewizyjną Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-06-27 14:22:44
Uchwała nr L/514/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-06-27 14:22:04
Uchwała nr L/513/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-06-27 14:21:06
Uchwała nr L/512/2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu za 2017 r.

2018-06-27 14:19:22
Uchwała nr L/511/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Szamotuły za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2017 r.,

2018-06-27 14:18:15