Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LI/528/2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Baborowo na lata 2018 – 2025.

2018-07-31 08:51:16
Uchwała nr LI/527/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamotuły położonych w Szamotułach.

2018-07-31 08:50:45
Uchwała nr LI/526/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.

2018-07-31 08:50:09
Uchwała nr LI/525/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-07-31 08:49:03
Uchwała nr LI/524/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Szamotuły.

2018-07-31 08:48:28
Uchwała nr LI/523/2018 w sprawie dokonania analizy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-07-31 08:47:54
Uchwała r LI/522/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-07-31 08:42:33
Uchwała nr LI/521/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-07-31 08:41:53