Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnie m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów

2018-08-23 13:21:45
Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-23 13:20:24
Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków gmininnych, miejskich, powiatowych komisji wyborczych i wojewódzkiej komisji wyborczej

2018-08-23 12:57:57
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 sierpnia 2018 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Miasta i Gminy Szamotuły przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na 21 października 2018 roku.

2018-08-22 15:15:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 20 sierpnia 2018 r. - okręgi wyborcze

2018-08-22 15:15:25
Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

2018-08-22 09:23:14
Uchwała nr XLVI/470/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26.03.2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

2018-08-17 14:00:09
Uchwała nr XLVII/483/2018 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 23.04.2018 r.

w sprawie podziału Miasta i Gminy Szamotuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-08-17 13:59:45