Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr LII/531/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały XLI/447/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2018 – 2021.

2018-10-11 11:18:21
Uchwała nr LII/530/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2018-10-11 11:16:29
Uchwała nr LII/539/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Pamiątkowie, w skład którego wchodzi publiczna Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie i publiczne Gimnazjum w Pamiątkowie w ośmioletnią publiczną Szkołę Podstawawą w Pamiątkowie.

2018-09-12 09:37:41
Uchwała nr LII/538/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie na rzecz Gminy Szamotuły prawa własności do działki nr 3992/9 położonej w Szamotułach, w rejonie ulicy Sportowej będącej rozliczeniem ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

2018-09-12 09:37:11
Uchwała nr LII/537/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Szamotułach.

2018-09-12 09:36:38
Uchwała nr LII/536/2018 w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2018-09-12 09:36:06
Uchwała nr LII/535/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

2018-09-12 09:35:31
Uchwała nr LII/534/2018 w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-09-12 09:34:56
Uchwała nr LII/533/2018 w sprawie wyznaczenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie wszystkich sołectw Gminy Szamotuły oraz dodatkowych tablic w mieście Szamotuły.

2018-09-12 09:34:27
Uchwała nr LII/532/2018 w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet radnych oraz w sprawie określenia wysokości stawki za jeden km przebiegu należnej radnym z tytułu zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej , samochodem niebędącym własnością gminy.

2018-09-12 09:33:53