Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III/17/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2018-12-04 12:32:17
Uchwała nr III/16/2018 w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

2018-12-04 12:31:19
Uchwała nr III/15/2018 w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

2018-12-04 12:30:10
Uchwała nr III/14/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2019 r.,

2018-12-04 12:29:23