Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr IV/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej .

2018-12-18 12:34:15
Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-12-18 12:33:10
Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2018-12-18 12:32:30
Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuły.

2018-12-18 12:31:51
Uchwała nr IV/26/2018 w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta i Gminy Szamotuły.

2018-12-18 12:31:11
Uchwała nr IV/25/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu wydzierżawienia działki nr 3484/9.

2018-12-18 12:30:30
Uchwała nr IV/24/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2018-12-18 12:29:35
Uchwała nr IV/23/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2018-12-18 12:28:45
Uchwała nr IV/22/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

2018-12-18 12:28:00
Uchwała nr IV/21/2018 w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2018-12-18 12:24:32