Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr V/36/2018 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2019 – 2022.

2019-01-18 12:42:03
Uchwała Nr V/35/2018 w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2019.

2019-01-16 07:55:23
Uchwała Nr V/34/2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2019-01-09 08:23:02
Uchwała Nr V/33/2018 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLI/446/17 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2018.

2019-01-09 08:21:54
Uchwała Nr V/32/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej .

2019-01-09 08:21:05
Uchwała nr V/31/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostroróg i Gminą Szamotuły w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

2019-01-09 08:19:45