Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ: „Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich wraz z rozbudową infrastruktury” WI.271.4.2019 

 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 512293-N-2019 z dnia 8 lutego 2019 r. pn.: „Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich wraz z rozbudową infrastruktury”

 

W załączeniu dokuemnty:

1. SIWZ po zmianach;

2. Załączniki po zmianach;

3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

 

Załączniki

SIWZ po zmianach-Obsługa rowerów miejskich 2019r..docx

Data: 2019-02-15 16:05:33 Rozmiar: 572.61k Format: .docx Pobierz

Zmiana i Wyjaśnienia SIWZ-rower miejski..pdf

Data: 2019-02-15 16:05:33 Rozmiar: 3.99M Format: .pdf Pobierz

Zalaczniki po zmianach-dostawa_rowerow_w_ramach__wezlow_przesiadkowych.docx

Data: 2019-02-15 16:05:33 Rozmiar: 610.37k Format: .docx Pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-rower miejski WI.271.4.2019.pdf

Data: 2019-02-15 16:05:33 Rozmiar: 8.88M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 20
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Gładysiak
Osoba odpowiedzialna za informację : Paweł Gładysiak
Czas wytworzenia: 2019-02-15 15:34:56
Czas publikacji: 2019-02-15 16:05:33
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-26