Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr VI/47/2019w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2019-02-20 07:59:49
Uchwała nr VI/46/2019w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej .

2019-02-20 07:59:10
Uchwała nr VI/45/2019w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2019-02-20 07:58:22
Uchwała nr VI/44/2019w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.

2019-02-20 07:57:27
Uchwała nr VI/43/2019w sprawie zmiany Statutu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach.

2019-02-20 07:56:42
Uchwała nr VI/42/2019w sprawie zaproszenia i zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Szamotuły rodziny narodowości polskiej – repatriantów z Kazachstanu.

2019-02-20 07:55:53
Uchwała nr VI/41/2019w sprawie nadania nazw ulic położonych w Kępie.

2019-02-20 07:55:03
Uchwała nr VI/40/2019w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Piaskowie.

2019-02-20 07:54:19
Uchwała nr VI/39/2019w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamotuł.

2019-02-20 07:53:29
Uchwała nr VI/38/2019w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Szamotulskiej i Świerkowej oraz rzeki Samy w Szczuczynie.

2019-02-20 07:51:06