Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr V/17/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 7 w Szamotułach.
2011-03-21 08:45:00
Uchwała nr V/12/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2011-03-21 08:41:44
Uchwała nr V/11/10 Rady Miasta i Gminy Szamotyły z28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowej.
2011-03-21 08:39:39
Uchwała nr V/9/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/461/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2010 rok.
2011-01-04 13:23:38
Uchwała nr V/10/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XLI/432/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.
2011-01-04 10:25:41
Uchwała nr V/19/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr III/5/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011-01-04 10:09:21
Uchwała nr V/18/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły, które w roku 2010  nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2011-01-04 10:06:28
Uchwała nr V/16/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 211/4 położonej we wsi Szczuczyn.
2011-01-04 10:02:19
Uchwała nr V/15/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 211/3 położonej we wsi Szczuczyn.
2011-01-04 10:00:51
Uchwała nr V/14/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z 28 grudnia 2010 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dz. nr 211/2 położonej we wsi Szczuczyn.
2011-01-04 09:59:07